GSK Samen tegen meningitis door meningokokken: gevolgen

De mogelijke gevolgen van meningitis door meningokokken

Als ouder is de gezondheid en veiligheid van uw kind uw hoogste prioriteit. Meningitis door meningokokken is een infectie van het membraan rond de hersenen en het ruggenmerg, veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis.1,2 Deze ziekte staat bekend om zijn potentieel snelle progressie en ernstige gevolgen. Snelle medische interventie is noodzakelijk, want de mogelijke langetermijngevolgen van de ziekte kunnen een blijvende impact hebben op de jonge patiënten en hun familie.2-4 In deze blog leest u meer over de mogelijke gevolgen van meningitis door meningokokken en het belang van bewustzijn en ondersteuning. Praat met uw (kinder)arts voor meer informatie over deze ziekte.

Fysieke gevolgen van meningitis door meningokokken

Meningitis door meningokokken is een zeldzame maar ernstige ziekte. Zelfs met een juiste behandeling overleeft ongeveer 1 op 10 gevallen de ziekte niet. Tot 1 op de 5 patiënten ondervindt langdurige en ernstige fysieke complicaties.2-4

 

  • Gehoorverlies: Gehoorverlies is een mogelijke complicatie van meningitis. Het kan variëren van licht tot ernstig, en in zeldzame gevallen tot volledige doofheid leiden. Gehoortesten zijn aanbevolen na herstel van meningitis om de gehoorfunctie van uw kind te monitoren.3,4
  • Neurologische schadeMeningitis kan invloed hebben op de hersenen van uw kind, wat kan leiden tot problemen met het geheugen, de concentratie en de coördinatie. In sommige gevallen kunnen kinderen na meningitis epileptische aanvallen ervaren of andere langdurige neurologische aandoeningen ontwikkelen.3,4
  • Motorische stoornissenDe ziekte kan invloed hebben op de motoriek van uw kind, wat kan resulteren in spierzwakte of coördinatieproblemen. Ook kan er verlamming optreden.2-5 Fysiotherapie en revalidatie kunnen soms helpen bij het herwinnen van motorische vaardigheden.6
  • Littekens en huidbeschadigingenSepsis kan bij sommige patiënten leiden tot ernstige huidbeschadigingen of littekenvorming. Soms kan een huidtransplantatie of zelfs een amputatie noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de infectie zich door het lichaam verspreidt en om beschadigd weefsel te verwijderen.2-4
Fysieke gevolgen van meningitis door meningokokken

Psychologische en emotionele gevolgen

Voor gezinnen kan de impact van meningitis verder reiken dan alleen de fysieke gezondheid. Het is essentieel om ook aandacht te schenken aan het emotionele en psychologische welzijn van uw kind en uw familie. De psychologische en emotionele gevolgen zijn vaker onzichtbaar en worden daarom wel eens onderschat.5,6

 

  • Emotionele instabiliteit en angststoornissen: Het is niet ongewoon dat kinderen en hun ouders na een ervaring met meningitis te maken krijgen met angst, depressieve gevoelens of zelfs symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het erkennen en bespreken van deze emoties kan de eerste stap zijn naar genezing. Psychologische begeleiding kan hierbij helpen.2-6
  • Cognitieve uitdagingenNa meningitis kunnen sommige kinderen leerstoornissen ontwikkelen, of moeite hebben om zich te concentreren of zaken te onthouden.2,4 Deze cognitieve uitdagingen kunnen invloed hebben op hun schoolprestaties en dagelijkse activiteiten.
  • Sociale en relationele impactVeranderingen in gedrag, stemming of fysieke capaciteiten kunnen beïnvloeden hoe uw kind omgaat met vriendjes, familieleden en zelfs leraren.2 Open communicatie en sociale ondersteuning zijn cruciaal om uw kind te helpen.

Economische en maatschappelijke gevolgen

De langetermijneffecten van meningitis door meningokokken strekken zich ook uit tot economische en maatschappelijke domeinen.6

 

  • Medische kosten: De zorg voor een kind dat herstelt van meningitis kan leiden tot aanzienlijke kosten, waaronder medische behandelingen, revalidatie en mogelijk gespecialiseerde zorg. Deze kosten kunnen een zware last vormen voor het gezinsbudget. Het is belangrijk om te onderzoeken welke financiële hulpbronnen en verzekeringsopties beschikbaar zijn om deze lasten te verlichten.6
  • Onderwijs en werkVoor kinderen die cognitieve of fysieke uitdagingen ondervinden na meningitis, kan het nodig zijn om aangepast onderwijs of aanpassingen op school te overwegen om hun leerervaring te ondersteunen.6

Het belang van ondersteuning

Gezien de mogelijke ingrijpende gevolgen van meningitis, is het cruciaal dat overlevenden en hun families toegang hebben tot een breed scala aan ondersteuningsdiensten, waaronder medische zorg, psychologische begeleiding, educatieve ondersteuning en revalidatieprogramma's.2-6

 


Voorkomen is beter dan genezen1-7

Het blijft nog steeds belangrijker om preventief op te treden bij ernstige ziektes wanneer dit mogelijk is, zoals bij meningitis door meningokokken. De symptomen zijn in het begin moeilijk te herkennen omdat ze dan aspecifiek zijn, maar kunnen zich snel ontwikkelen. Meningitis door meningokokken kan zowel op korte, als op lange termijn vreselijke gevolgen hebben.1,3  Er bestaan verschillende vaccins om uw kind te helpen beschermen tegen meningitis door meningokokken.8

Wilt u weten of uw kind voldoende beschermd is? Vraag dan raad aan uw (kinder)arts.
Zelfs als uw baby of uw kind gevaccineerd is tegen meningitis, kan het bescherming tegen bepaalde types van meningitis door meningokokken missen.8

Bronnen

1. World Health Organization (WHO), 2023. Meningitis. Factsheet.

2. Olbrich K, et al. Infect Dis Ther 2018;7:421–438.

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. Meningococcal Disease. Diagnosis, Treatment, and Complications.

4. National Health Service (NHS), 2022. Meningitis: Complications.

5. Khandaker M, et al. Ann Epidemiol. 2015; 25(4): 236–242.

6. Martinón-Torres F, et al. Journal of Adolescent Health 2016;59;S12-S20.

7. Doherty M, et al. Vaccine 2016;34:6707-6714.

8. Hoge Gezondheidsraad Advies 9485 (2019): Vaccinatie tegen meningokokken.

 

NP-BE-MNU-WCNT-240005 - April 2024