Onze telefoonnummers

GSK Pharmaceuticals SA/NV + 32 10 85 85 00

Meld een mogelijke bijwerking

Gelieve bijwerkingen te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten via adr@fagg.be of via www.eenbijwerkingmelden.be of aan GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. via be.medinfo@gsk.com.

NP-BE-MNU-WCNT-230017 - Augustus 2023