Blog 1 hero

Meningitis door meningokokken vaccinatie in België

Meningitis door meningokokken is een gevaarlijke ziekte die in slechts enkele uren tijd ernstige gevolgen kan hebben. Daarom is preventie zo belangrijk. Vooral kinderen jonger dan vijf jaar en tieners hebben een verhoogd risico om deze potentieel levensbedreigende ziekte op te lopen.1 Hoe kunt u uw kinderen hiertegen helpen beschermen?

De verschillende types van meningitis door meningokokken 

Meningitis kan worden veroorzaakt door diverse types van de Neisseria meningitidis bacterie. In België komen vooral de types A, B, C, W en Y voor. Hoewel er vaccins beschikbaar zijn tegen deze types, is het belangrijk te weten dat er geen enkel vaccin is dat bescherming biedt tegen alle vijf deze types tegelijkertijd.2

Soorten meningokokkenvaccins in België

In België bestaan er drie soorten vaccins tegen meningitis door meningokokken:2

 

  1. Gecombineerde vaccins tegen meningokokken ACWY: Dit type vaccin biedt een uitgebreide bescherming door tegelijkertijd te beschermen tegen vier verschillende types van meningokokken, namelijk A, C, W en Y.
  2. Vaccins tegen meningokokken B: Specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen type B meningokokken.
  3. Vaccin tegen meningokokken C: Biedt specifieke bescherming tegen meningitis veroorzaakt door type C meningokokken.
De check-list ligt op tafel

Om te weten welke vaccinaties uw kind al heeft gekregen tegen meningitis door meningokokken, kunt u navraag doen bij uw (kinder)arts. Zij hebben toegang tot de vaccinatiegegevens van uw kind en kunnen advies geven omtrent de beschikbare en aanbevolen vaccinaties.

Hoeveel kost vaccinatie tegen meningitis door meningokokken?

De meeste vaccinaties die tot het basisvaccinatieschema behoren, zijn gratis beschikbaar in België, zowel bij de huisarts, de kinderarts, Kind en Gezin als de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Andere vaccinaties zijn wel zelf te betalen.3 Raadpleeg uw (kinder)arts voor meer informatie.

Sommige ziekenfondsen bieden aanvullende tussenkomst voor hun leden. Informeer hierover bij uw ziekenfonds.

Conclusie

Meningitis door meningokokken is een zeldzame, maar ernstige ziekte. Preventie door vaccinatie is essentieel in de strijd tegen meningitis. Het is van belang dat ouders op de hoogte blijven van de beschikbare vaccinaties in België en welke bescherming ze kunnen bieden. Door de vaccinatiestatus van uw kind te controleren bij uw huisarts, neemt u een belangrijke stap in de bescherming van uw kind, ook tegen meningitis door meningokokken.

Bronnen

1. Pelton SI. Journal of Adolescent Health. 2010;46:S9–S15.

2. Hoge Gezondheidsraad Advies 9485 (2019): Vaccinatie tegen meningokokken. Beschikbaar op: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9485-vaccinatie-tegen-meningokokken (Laatst geraadpleegd: Oktober 2023).

3. Vlaamse Overheid: Departement Zorg. Laat je vaccineren. Beschikbaar op: https://www.laatjevaccineren.be/gratis-vaccins-en-bijsluiters (Laatst geraadpleegd: Oktober 2023).

 

NP-BE-MNU-WCNT-230035 - December 2023